Welkom!

Welkom op de website van Zen voor A!


In de dojo (plaats waar de weg beoefend wordt) beoefenen we in de Soto Zen traditie zoals die door zenmeester Deshimaru in de jaren 60 van de vorige eeuw naar Europa gebracht werd.

Deze zen-traditie kenmerkt zich door haar grote eenvoud en toegankelijkheid.

Het onderricht volgt dat van zenmeester Roland Yuno Rech, een nabije leerling van Deshimaru.

Wil je samen zazen (zen meditatie) doen met onze groep?
Kijk dan op de ‘Waar/Wanneer beoefenen?’-pagina & neem snel contact met ons op via het contactformulier.