Het geloof is niet blindelings geloven

Het geloof is niet blindelings geloven

Geloof in het boeddhisme is geen blind geloof in een geopenbaarde waarheid die zichzelf met autoriteit zou opleggen en die niet in twijfel mag worden getrokken; noch hoeft te experimenteren.

Hij wilde niet dat zijn discipelen gelovigen zouden worden. Tot aan zijn allerlaatste les, nodigde hij hen uit om zelf de geldigheid van wat hij hun leerde te verifiëren door het te ervaren. Hij beweerde nooit iets bijzonders te hebben bereikt dat alleen een buitengewoon, bovenmenselijk wezen zou kunnen bereiken.

Hij ging gewoon naar het bewijs van de realiteit van het leven zoals het is, dat wil zeggen vergankelijk, zonder enige onafhankelijke substantie, onderhevig aan lijden als we deze realiteit weigeren en vrij van lijden als we ze accepteren.

Maar om het te accepteren, moeten we de gehechtheid aan onze mentale constructies opgeven, waarvan vals geloof in ons ego de belangrijkste is, als iets vaststaand, substantieels, dat we het middelpunt van de wereld maken, althans van onze wereld.

Dit egocentrisme is de hoofdoorzaak van ons lijden en voorkomt openheid voor een gezonde, belangeloze relatie met alle wezens; in staat tot liefde en mededogen.

(Bron: 108 Lumineuses Portes du Dharma – Roland Rech)

COVID 19 – Boodschap van Roland

COVID 19 – Boodschap van Roland

Beste vrienden op de Weg,

Ik hoop dat jullie in goede gezond verkeren.

De Coronavirus-epidemie herinnert ons eraan hoe onderling afhankelijk we zijn, in slechte, zoals in dit geval, maar ook in betere tijden als we solidair met elkaar zijn.

Ik heb afgelopen woensdag een kito gedaan voor alle zieken. Ik stel voor dat we allemaal thuis zazen doen en onze beoefening opdragen aan de goede gezondheid van alle wezens.

Ik stel ook voor dat we samen op hetzelfde tijdstip zazen 30 minuten zazen beoefenen, ‘s ochtends om 8 uur en ‘s avonds om 19 uur.

Als sommige mensen besmet zijn met het virus, laat me dan hun naam weten dan ik zal een kito voor hen doen.

Zorg goed voor jezelf en je dierbaren.

Ik hoop dat we elkaar snel in goede gezondheid zullen treffen om onze beoefening van de Weg samen verder te zetten.

Met mijn spirituele vriendschap:

Roland.

Maart 2020

Je kan een naam voor de kito opgeven via info@abzen.eu

VOVID-19 en Zen-meditatie (P-O Kyosei Reynaud – Narbonne, 14 maart 2020)

VOVID-19 en Zen-meditatie
(P-O Kyosei Reynaud – Narbonne, 14 maart 2020)

Beste vrienden,

Door de transformatie

(…) Door aanhoudende en waakzame inspanning, discipline en zelfbeheersing, bouwt de wijze een eiland, dat door geen enkele vloed verzwolgen kan worden. (…)

(…) Zelfs al reciteert hij weinig de Schriften, wie leeft in overeenstemming met de Dhamma, verlangen, haat en onwetendheid heeft afgewezen, de ware kennis verworven heeft, zijn geest bevrijdt, losgemaakt van alle huidige en toekomstige banden, ontvangt de voordelen van een deugdzaam leven. (…)

Dhammapada


Aandacht leidt tot ontwaken

Beoefen regelmatig, op het werk, thuis, tijdens uw verplaatsingen, de volledig aanwezig voor wat is.

Wees aanwezig in al je handelingen en vestig jezelf in de aandacht voor het lichaam en de ademhaling, dit is de deur naar harmonie en creatieve vloeibaarheid.

Mild, ontspannen en aandachtig zijn voor wat is en hoe je bent, dat is echte aanwezigheid.


Leer van elke situatie

Wat de omstandigheden ook zijn, het is altijd de gelegenheid om aandacht en aanwezigheid te ontwikkelen voor onze gedachten, woorden en gedrag.

Alles is een gelegenheid tot ontwaken en bevrijding. Laat je niet bezoedelen door gemeenschappelijke gedachten of negatieve emoties.

Als dit gebeurt, stop dan, centreer jezelf en adem in, verwelkom wat is, en laat het nutteloze los. Accepteer je nederlagen en vervolg je weg.


Eén zijn met alles is echte vrijheid

Oefen het onderscheidingsvermogen en creëer bij elke gelegenheid een vreugdevolle vrede. Zorg voor anderen terwijl je voor jezelf zorgt en ga vol vertrouwen en vrijgevigheid vooruit.

Mis geen enkele kans om uw vriendelijkheid en mededogen te delen en te verspreiden. Een gedachte, een woord, een gebaar, een blik kan een leven veranderen.

Wees creatief, open en flexibel. Weiger moeilijkheden niet wanneer ze zich voordoen, en vergeet niet om dankbaarheid te voelen voor wat je ervaart.


Moge eenzaamheid je vriend zijn

Geniet van je bestaan, voorbij gebreken en je zal weten dat je alles bent wat je nodig hebt.

Wees zonder verwachting en word het ‘JA’ van het leven. Kalmeer je hart en vind vrede en liefde in wat je bent.

Transformeer, genees, voed en heb lief. In wezen zijn jij en de ander één en verschillend. Onthoud dat je grootste schat een zuiver en sereen hart is. Wees niet nalatig in uw praktijk.

Vooruitgaan, stagneren of terugvallen is een kwestie van alledag.


Heb een goede beoefening,
P-O Kyosei Reynaud